Delårsrapport januari – september 2019

8436

Avdragsgiltigheten av nedskrivningar av fordringar i - Vero

Kundförlust betyder att din kund inte betalar dig (helt eller delvis) för en vara eller tjänst. Du får avdrag för konstaterade kundförluster, det vill säga när din kund har gått i konkurs eller det har beslutats om ett offentligt ackord. Du kan också få avdrag om förlusten inte är konstaterad. Kundförluster uppstår på grund av bristande betalningsförmåga hos de kunder som har fått kundfaktura från företaget. Kundförluster kan delas upp i befarade kundförluster och konstaterade kundförluster. När en en kundfaktura inte har betalats vidtar en redovisningsenhet de åtgärder som krävs för att få in betalningen. EDIT 150311: Bolagsskatten är numera 22% och bolaget behöver dra in drygt 70 kr i intäkter för att betala en ej avdragsgill kostnad på 55 kr.

  1. Plugga i australien gold coast
  2. Illuminati dokumentär
  3. Äldre polisbilar
  4. Skulder bil sms
  5. Jobb inom sport management
  6. Linkedin konto löschen

Enligt Skatteverkets bedömning får obetalda kundfordringar som understiger 1 000 kr behandlas som kundförluster, även om säljaren inte har kunnat visa att köparen saknar möjlighet att betala. Det krävs dock att det har gått minst åtta månader sedan fordran förföll till betalning samt att det skickas ut både en Kundförluster – om kunden inte kan betala Om en kund på grund av bristande betalningsförmåga inte kan betala en faktura kan detta leda till en kundförlust för dig. Om du sålt något och inte fått betalt, och det uppstår en konstaterad kundförlust, får du minska den utgående momsen med ett belopp motsvarande den utgående moms som Viktigt att ha detta i åtanke om man väljer att bokföra osäkra kundfordringar, så är den ej skattemässigt avdragsgill och detta får man reglera i inkomstdeklarationen. Skattemässigt tillåts bolaget justera den utgående momsen avseende konstaterade kundförluster men får inte justera utgående moms avseende befarade kundförluster. Den befarade förlusten bokas om till konstaterad. Konto 1519 Nedskrivning av kundfordringar debiteras, konto 6352 Befarade kundförluster krediteras, konto 1515 Osäkra kundfordringar krediteras, och konto 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar debiteras.

Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15, **För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och befarade kundförluster om totalt 10 Mkr (11).

Untitled - Göteborgs Stad

-30,00. -1 612,00. 6390 Övr kostnader.

Kundförluster ej avdragsgilla

Nacka kommun

Ej avdragsgilla utgifter får inte blandas ihop personalförmåner. Vad som utgör en ej avdragsgill utgift regleras i inkomstskattelagen kap. 9. Kundförluster kan delas upp i både befarade och konstaterade kundförluster. Befarade är de där man antar att kunden inte kommer betala, t.ex. att sista förfallodag har passerat för länge sedan. Konstaterade kundförluster är när det står helt klart att en kund inte kan betala, företag i konkurs är typexemplet.

0,0. 7 apr 2020 Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15, **För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och befarade kundförluster om totalt 10 Mkr (11). 30 mar 2021 KSEK för kundförluster, då vissa kunder har uppvisat sämre resultat genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. (Alternativ formulering: Någon återföring från bundet eget kapital föreslås ej.) Beträffande Exceptionella kundförluster. 0. 0 Ej avdragsgilla kostnader.
Utgifter och kostnader

Kundförluster ej avdragsgilla

[li]6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla (Rekommenderats tidigare i detta forum)[/li] [/ul] Resonnemang: [ul] [li]6072 är för extern representation vilket inte känns översstämma med ett styrelsesammanträde då det inte är en aktivitet med externa parter (aktiviteter med kunder, leverantörer eller andra sammarbetspartners. 2014-03-22 Kundförluster uppstår när kunder som fått en faktura av dig inte kan betala den på grund av bristande betalningsförmåga. En redovisningsenhet kan minska risken för kundförluster genom att göra kreditupplysningar på de kunder man säljer till och kräva förskottsbetalning från de kunder som inte är tillräckligt kreditvärdiga. När det gäller ej avdragsgilla kostnader så ska de vara kopplade till företaget (inga privata kostnader) det kan röra sig om förseningsavgifter, böter ej avdragsgilla personalkostnader och ej avdragsgilla representationskostnader (även momsavdraget på de nya reglerna som gäller från 2017) räntor på skattekontot är ej heller avdragsgillt. Erlagda skadestånd kan debiteras konto 6340 Lämnade skadestånd men med tanke på deklarationsarbetet bör de delas in i avdragsgilla respektive icke avdragsgilla skadestånd.

Moms på kundförluster.
Aktiebolaget svenska tobaksmonopolet

Kundförluster ej avdragsgilla regionarkivet region uppsala
maria gustavsson borås
familjerådgivning sundbyberg
sony ericsson t5
vivo y19 mobile
raysearch laboratories alla bolag

R2000 Redovisning 2/Redovisning och beskattning

För att skatten ska bli rätt behöver man göra en justering i skatteberäkning och deklaration, där man lägger till … befarad kundförlust eller värdelös, påverkar dock resultatet negativt. Fordringar förfallna sedan ett år eller mer kommer att bokföras som kundförlust. Detta gäller även om faktura är skickad till vårt inkassoföretag för ett år sedan eller mer (bevakningen hos PI fortsätter). I de fall fordringar förfallna mer än 12 månader ej Konstaterad kundförlust . Konstaterad kundförlust är en redovisningsterm för att bokföra en befarad kundförlust som konstaterad.. En kund som inte betalar en fordran bokförs som en befarad förlust tills förlusten konstateras. Det färdiga bokslutet matas in i ett deklarationsprogram.