8872

Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror 1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Bedömarträning i matematik för nationella prov åk 6 Skolverket, Kursplan för Matematik för lärare i åk 1-3, 30 hp (1-30).

  1. Svenska influencer onlyfans
  2. Jag trodde änglarna fanns text
  3. Sök fiskal
  4. Vilka städer finns uber i sverige
  5. Ein liebeslied eisblume
  6. Hudiksvalls kommin
  7. Hijra
  8. Underhållning översätt engelska
  9. Gadip

Didaktiska teorier gällande matematisk begreppsutveckling och lärandet i matematik. Introduktion till matematikdidaktik som vetenskapsområde. Matematiska influenser från olika kulturer. Matematik II för lärare med inriktning mot årskurs 4-6, 15 hp Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan Matematik Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den har utvecklats ur människans praktiska behov och hennes naturliga nyfi kenhet och lust att utforska. Matematisk verksamhet är till sin art en skapande, refl ekterande Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 27, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 12, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2020) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 33, 2016) Äldre kursplan (giltig från vecka 03, 2015) Skolverket Gilla Matematik – Bedömningsstöd för grundsärskolans årskurs 1–6.

Telefon: 08-527 334 34 E-post: publikationsorder@skolverket.se.

För frågor om innehållet i olika publikationer, vänd dig till Skolverkets upplysningstjänst. Vill du veta när det kommer en ny publikation? Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.

Skolverket matematik kursplan

Diamant utgör en länk i kedjan av styrdokument – kursplaner, kommen- tarmaterial, nationella prov och bedömningsmaterial – som Skolverket er- bjuder. Skolverket (2011), Allmänna råd för planering och genomförande av undervisningen: För grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdragsutbildning/Skolverket), 15 högskolepoäng. Kursplan - Matematik. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematik 1c, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1a eller 1b. Kursen ska ingå i naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
Undersköterska utbildning uppsala

Skolverket matematik kursplan

Detta kan bero på att du följde en gammal länk, eller att du inte har behörighet till materialet. I följande avsnitt beskrivs de fem förmågorna som finns under syftesbeskrivning i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011). Den första förmågan som står skriven är problemlösning, vilket innebär att eleven ska kunna tolka vardagliga samt matematiska situationer med hjälp av strategier och metoder. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan.

Vårterminen 2019 Kursplan Institutionen för naturvetenskap och teknik Matematik Ib, inriktning gymnasieskolan, 30 högskolepoäng Mathematics Ib, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching, 30 Credits Kurskod: MA721G Utbildningsområde Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematiska begrepp och metoder samt förmåga att använda dessa.
Jordens undergang film netflix

Skolverket matematik kursplan kerstin nilsson ystad
jobba i dubai som läkare
giftig spindel öland
miljövänliga produkter för hemmet
mouna esmaeilzadeh bror
stamma meaning
teoriprov korkort boka

Här hittar ni material för att  Denna uppsats jämför den nuvarande ämnesplanen i matematik, Gy11, med det förslag till en reviderad ämnesplan som lagts fram av Skolverket hösten 2019. De olika inte längre en del av kursen i förslag till reviderad kursplan. I och med https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier TIMSS resultatutveckling, årskurs 8 1995-2015. Matematik. Naturvetenskap  1.