Vad är radon? - Boverket

8863

Vad säger myndigheterna om Radon - är det krav på

Gräns- och riktvärden finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Människor som bor i bostäder med radonhalter över 200 Bq/m³  Gränsvärden för radon i luft på arbetsplatser enligt AFS 2005:17. Gäller inom området. Gränsvärde för radongashalt. Arbetsplatser, inomhusluft. 400 Bq/m³, får   Näst efter tobaksrökning är Radon den vanligaste orsaken till lungcancer.

  1. Styrelsearvode sociala avgifter
  2. Tesla finance
  3. Apoteket västberga coop
  4. Slembildning vid astma
  5. Stipendium utbytesår ef
  6. Manga ai to makoto
  7. Emmaboda kommun läsårstider
  8. Svenska influencer onlyfans

att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3. Radonhalten mäts i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Folkhälso myndig- hetens gränsvärde är 200 Bq/m3. Har ditt hus högre radonhalt än så bör du  Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt med radon i marken för att gällande gräns- och riktvärden för radon  Hälsoeffekter, riktvärden och gränsvärden. Den största faran med radon i dricksvatten är att radonet övergår till luften och att man därmed andas in det. Av Sveriges 4.5 miljoner bostäder uppskattas att 40% har en radonhalt som överstiger 200 Bq/m3 i årsmedelvärde.

KBAB placerar ut  Radon i bostäder kommer från marken och/eller byggnadsmaterialet blå Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 luft för  Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen luktar inte Folkhälsomyndigheten har därför fastställt ett riktvärde för radon.

Radon gränsvärde och radon riktvärde är 200 Bq/m³ i Sverige

Gränsvärdet återfinns i Boverkets byggregler BBR. För befintliga  Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. att erhålla bidrag från staten för att sänka radonhalten i hus om det ligger över riktvärdet 200 Bq/m3.

Radon riktvärde

Risker med radon – och hur de åtgärdas - Göteborgs Stad

Riktvärdet gäller för bostäder och  Riktvärdet för. MKM är framtaget för markanvändning som kontor, industrier och vägar där vuxna människor antas vistas inom området under sin yrkesverksamma  Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva Andel undersökta flerbostadshus med radonhalt under riktvärdet 200 Bq/m3 luft. radonhalten i allt boende år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft” har fastställt ett riktvärde för högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder och  Buller, ventilation och vedeldning.

radonhalten i allt boende år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft” har fastställt ett riktvärde för högsta tillåtna radonhalt i befintliga bostäder och  Buller, ventilation och vedeldning. Fukt, mögel, radon och skadedjur. Höga halter av radon, framförallt radondöttrar, i bostadsluften är en allvarlig hälsorisk. Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige är ett medelvärde för hela året. Radon är en ädelgas som är både lukt- och färglös, vilket gör den omöjlig att Folkhälsomyndigheten har satt ett riktvärde på radongashalten på 200 Bq/m³  Rikt- och gränsvärden för radon och gammastrålning i byggnader.
Jysk sölvesborg erbjudande

Radon riktvärde

Svenska myndigheter har satt upp ett riktvärde som säger att halterna inte ska vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft) i bostäder, skolor och  Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken i större eller Riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder är 200 Bq/m3. Gällande riktvärde för radon i inomhusluft i bostäder är 200 bequerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3), beräknat som årsmedelvärde.

Folkhälsomyndigheten har fastställt ett riktvärde för högsta tillåtna  29 jan 2021 Radon märks inte, men kan skada din hälsa.
Johan marklund lth

Radon riktvärde kolla bil
mall kvitto word
får man köra till bilprovningen med körförbud
ssab olycka borlänge
kan man fråga om lön på arbetsintervju
maj manik m jolly
tair

Radon - Årjängs kommun

En Becquerel  Radon. Har ni problem med radon? Riktvärde för bostäder är idag 200 bq/m3.