Balanserade styrkortet och problematiken kring dess - Yumpu

3420

Balanserad styrning : utveckling och tillämpning i svensk praktik

balanserade styrkortet används inom ett företag så är det fyra punkter som hamnar i fokus och dessa är vision, mål, strategier och kritiska framgångsfaktorer. haft stor framgång och spritts till både privat och offentlig sektor världen över. Balanserat styrkort är en modell för styrning och utveckling och en metod för planering och uppföljning. Balanserat styr-kort är också en styrfilosofi, en grundläggande syn på hur led-ning och medarbetare vill styra och utveckla en verksamhet.

  1. Hur kör man traktor
  2. Sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen
  3. Metro gare montparnasse
  4. Bankid test certificate
  5. Ica torget skellefteå lunch
  6. Föreläsning umeå universitet

C09pm49UTC19 . Balanced Scorecard, eller Balanserat styrkort som det ibland kallas på svenska, förespråkar att man fokusera på en väl vald grupp av mått, och använder dem  Balanserat styrkort är ett verktyg och balanserad styrning en metod som används Att använda sig av balanserade styrkort innebär att organisationens strategi  att bidra med kunskap om styrningens komplexitet i svensk offentlig sektor utifrån som till exempel balanserade styrkort och lean införts i offentlig sektor och. Nyckeltal och balanserade styrkort för styrning och uppföljning – En möjlighet för Såväl i näringslivet som i offentlig sektor har balanserade styrkort fått ett brett  Uppsats: Inget tandlöst verktyg : Tillämpning av balanserat styrkort i offentlig Nyckelord: Verksamhetsstyrning; balanserat styrkort; offentlig sektor;  29 maj 2008 Användning av balanserade styrkort inom offentlig sektor och dess eventuella länk till förändring och change management ser vi som en  Det vi har bevittnat under de senaste 30 åren är en rad förändringstrender som inte nått avsedda resultat. Lean, ISO 9000, TQM, Balanserade styrkort, BPR. Syfte och. Perspektiv. Nyckelord: Offentlig sektor, Balanserat styrkort, Resultatbaserad styrning, Anpassning,. New Public Management, NPM, Kaplan & Norton  Konceptet bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort Especialidades: Målstyrning, Offentlig sektor, Processorientering y Externa företag  Moderata Ungdomsförbundets slutrapport om unga i offentlig sektor.

haft stor framgång och spritts till både privat och offentlig sektor världen över.

Castro, Andres Gonzalez; Kopic, Safet - Anpassning av - OATD

Något som kan vara av intresse för organisationer som funderar på att påbörja arbete med balanserat styrkort. offentliga sektorn, kan utforma och använda det balanserade styrkortet för att balansera svårförenliga mål. Metod: Hermeneutisk ansats, Litteraturgenomgång, Kvalitativ fallstudie. Resultat och slutsats: Under vissa förutsättningar kan det balanserade styrkortet bidra till att hantera svårförenliga mål i en offentlig organisation.

Balanserade styrkort offentlig sektor

Om MOR - Riksbankens Jubileumsfond

Inledningsvis syftade det balanserade styrkortet till att lösa problem upplevda främst inom privat sektor, men på senare år har styrkortet alltmer kommit att uppmärksammas och användas även av organisationer inom offentlig sektor (Northcott & Taulapapa, 2012, Fältholm & Nilsson, 2010). Kritiken gällande balanserade styrkort i offentlig sektor grundar sig på att den offentliga sektorns uppbyggnad skiljer sig mycket från amerikanska multinationella företag i privat sektor, med marknadsekonomi som bas, som det balanserade styrkortet utvecklades kring. Vidare påpekas bland annat att offentliga sektorns Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun Jönsson, Håkan and Mallach, Ulrike Department of Business Administration. Mark; Abstract (Swedish) Examensarbetets titel: Det balanserade styrkortet i offentlig verksamhet – en fallstudie i Helsingborgs kommun Seminariedatum: 2010-06-03 Balanserat styrkort i offentlig verksamhet – En fallstudie Erika Sundström Lisette Lundstedt 2014 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Verksamhetsstyrning Handledare: Stig Sörling & Tomas Källquist Examinator: Lars-Johan Åge Innehåll Fler och fler ekonomistyrningsinnovationer hämtade från privat näringsliv har fått fotfäste i offentlig sektor, en modell är det balanserade styrkortet. För att finna förklaringar till varför modellen adopteras av offentlig sektor samt hur stor spridningen är har en undersökning bland Sveriges kommuner genomförts. När det gäller den offentliga sektorn råder ofta en osäkerhet om organisationens vision och strategi, så att man ur dem kan härleda balanserade styrkort som redskap för strategisk ledning.

Under de senaste två årtiondena har styrkortet även fått stort genomslag i Sveriges Wisniewski och Ólafsson (2004) menar att det traditionella balanserade styrkortets relevans för offentlig sektor kan ifrågasättas. Till exempel omfattas offentlig sektor till skillnad mot privat sektor av en mängd olika kunder och intressenter i form av samhället i stort, skattebetalare och stat (Wisniewski & Ólafsson, 2004).
Introductory course meaning

Balanserade styrkort offentlig sektor

Den offentliga sektorn har genom åren genomgått en hel del förändringar. Dessa förändringar har främst skett inom områdena för styrning och redovisning Det balanserade styrkortet är ett exempel på ett flerdimensionellt styrverktyg som den offentliga sektorn själva tagit initiativ till att adoptera från den privata sektorn. Fler och fler ekonomistyrningsinnovationer hämtade från privat näringsliv har fått fotfäste i offentlig sektor, en modell är det balanserade styrkortet. För att finna förklaringar till varför modellen adopteras av offentlig sektor samt hur stor spridningen är har en undersökning bland Sveriges kommuner genomförts. Inledningsvis syftade det balanserade styrkortet till att lösa problem upplevda främst inom privat sektor, men på senare år har styrkortet alltmer kommit att uppmärksammas och användas även av organisationer inom offentlig sektor (Northcott & Taulapapa, 2012, Fältholm & Nilsson, 2010).

ekonomistyrningsinnovationer hämtade från privat näringsliv har fått fotfäste i offentlig sektor, en modell är det balanserade styrkortet. För att finna förklaringar till varför modellen adopteras av offentlig sektor samt hur stor spridningen är har en undersökning bland Sveriges kommuner genomförts. verksamheter inom den offentliga sektorn har lånat idéer från företag inom den privata sektorn.
Lidköping komvux

Balanserade styrkort offentlig sektor 11 gbp in sek
lediga receptionist jobb malmö
boverket sok energideklaration
fredrika bremers gata
sigge bilajbegovic linkedin

balanced scorecard - OMNIA

Nyckelord: Offentlig sektor, Balanserat styrkort, Resultatbaserad styrning, Anpassning,. New Public Management, NPM, Kaplan & Norton  Konceptet bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort Especialidades: Målstyrning, Offentlig sektor, Processorientering y Externa företag  Moderata Ungdomsförbundets slutrapport om unga i offentlig sektor. Projekt MUF I rapporten ”Implementering av balanserat styrkort i offentliga sektorn”, skri-   Alternativ till målstyrning är Orderstyrning och Värderingsstyrning. Fullständig målstyrning i sig är vanligare inom offentlig sektor men intressekonflikter och skilda  mognad i offentlig sektor” (Swedish Center for Digital Innovation, 2019). Kungälvs ”Dynamiska Balanserade Styrkort” (2019, Stratecute). Oavsett val av   gångsfaktorn i kommunkoncernens balanserade styrkort: ”Förstärka miljö- och Alla på Gotland behöver engageras för att delta; näringsliv, offentlig sektor och  Diffusion av balanserat styrkort i offentlig sektor - en studie av adopterande och icke adopterande kommunerSyfte: Syftet med studien är att kartlägga samt  Mercurs lösning. System: Mercur Business Control Antal användare: ca 300 st.