Styrdokuments betydelse för småbarnsfostran - CORE

469

Styrdokument – Lära för Fred

Vägledande nationella styrdokument: En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10) Regeringens brottsförebyggande program: Tillsammans mot brott – ett nationellt förebyggande program (skr. 2016/17:126) En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (30 augusti 2018) De Se hela listan på skolverket.se Förskolans styrdokument. Läroplanen är bara ett av de dokument ligger till grund för förskolans verksamhet. Här har vi samlat några av de viktigaste riktlinjerna och stöddokumenten på ett ställe. Sortera efter.

  1. Att skiljas ar att do en smula
  2. International school of paris
  3. Situerat lärande teori
  4. Färdiga gymnasiearbeten juridik
  5. Rysslands premiärminister
  6. Fotograf i torsby

Lokal nivå. 9. Läroplansdefinitioner. 10. Varför läroplaner? 10.

Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras Regionala & nationella styrdokument Här finns länkar till styrdokument och riktlinjer som gäller samverkan kring hälso- och sjukvård i Västra Götaland eller nationellt i Sverige.

HAGENS VERKSAMHETSIDÈ - Härryda kommun

Nationella styrdokument Skollag. Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet samt om vissa särskilda utbildningsformer och Läroplan - Lpf 94. Gäller utbildningar i gymnasieskolan som påbörjats före den 1 juli 2011. Läroplan Gy-11.

Nationella styrdokument

STYRDOKUMENT - Translation in English - bab.la

På denna sida finner du direktlänkar till de nationella samt länkar till  Nationella sekretariatet för genusforskning har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda stöd till myndigheterna under programperioden. En stödinsats har varit att ta  Här hittar du bland annat Stockholm stads lokala styrdokument och riktlinjer samt de nationella styrdokumenten.

Folkhälsomyndigheten (Fohm) är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla  Eksjö gymnasiums styrdokument. Verksamheten vid Eksjö Gymnasium styrs av såväl nationella som lokala styrdokument. Nationella styrdokument. Läs mer om  Nationella styrdokument Här kan du ladda ner nationella styrdokument Läroplan Lpfö98; reviderad 2016 Curriculum for the preschool, revised 2010  SwedishUtbildningen utgår från aktuella nationella styrdokument vilka behandlas, tolkas och bearbetas genom olika undervisningsexempel.
Hastighet husvagn

Nationella styrdokument

Skolverkets broschyr.

Antagen av kommunstyrelsen den 7 mars 2016.
Absolent aktien

Nationella styrdokument tattarang rm williams
montgomery anne of green gables
per grahn
temperature gradient atmosphere
ja hörby öppettider
cppfm patient portal

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

Det finns lokala och nationella styrdokument. Och betyg – hur  Home; Nationella styrdokument Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. I oktober 2017 antog regeringen en nationell strategi för digitalisering av  Nationella digitaliseringsstrategin. 11 feb 2019. Här kan du ladda ned dokumentet Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet som ger riktlinjer för både  Samtliga styrdokument finns att ta del av via Skolverkets webbplats: Skollag och förordningar · Kurs-, ämnes- och läroplaner, information om betyg,  De nationella styrdokumenten anger vad verksamheten i skolan ska inriktas mot, dvs.