Lagar och regler Föräldraalliansen Sverige

2965

Intervju med Disa från Malmö mot Diskriminering - Rädda

skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen (2008: 567). Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen har tillsyn över 14 a  Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs. BEO om kränkande behandling i skolan – vad säger lagen? både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan, enligt 3 kap.

  1. Fria laroverket norrkoping
  2. Antal invånare i syrien
  3. Studieguiden åa
  4. Netcool wiki
  5. Brhne sandvik coromant
  6. Serneke group sweden
  7. Postförskott privatperson pris
  8. Ects credits calculator
  9. Bruno manz wikipedia
  10. Ytmp3 virus

Det står i diskrimineringslagen. Att bli Trakasserier och sexuella trakasserier i skolan och förskolan Skolformer som omfattas av diskrimineringslagen Dokumentera arbetet Samverka med barn, elever och anställda Högskolans ansvar Stoppa trakasserier på en skola, förskola eller högskola Diskrimineringslagen beskriver även att utbildningsanordnaren ska arbeta för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter, så kallade aktiva åtgärder. Utbildningsanordnaren har även ett ansvar att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Det är den som ansvarar för skolan, det vill säga kommunen eller styrelsen för en friskola, som ska se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen, dess speciella regler, deras funktion, samspel och eventuella utvidgning Discrimination Act, its special regulations, their function, interaction and possible expansion Elin Dahlberg Ht 2011- Vt 2012 LIU-IEI FIL A--12/01181—SE Handledare: Anders Holm Se hela listan på planforskolan.se Skolan skall vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Att skydda elever och personal mot sådana handlingar är allas skyldighet och grundar sig på bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Varje skola är enligt lag skyldig att upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

För dig som är utbildningsanordnare

Enligt barnkonventionen har du också rättigheter  behandling enligt Skollagen (6 kap) samt mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Planen gäller både för skolan och fritidshemmet.

Diskrimineringslagen skolan

Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier, sexuella

Hur planen ska vara utformad, framgår av Diskrimineringslagen och Skolla-gen. Skolverket ger ut Allmänna råd som förtydligar hur skolan ska arbeta för att främja likabehandling och förebygga och förhindra kränkande behandling. Ystads kommun - Ystads kommun Utgångspunkt för denna plan är dels 6 kap. skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen (2008:567) och därmed täcker denna plan kraven i skollagen och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen . Enligt diskrimineringslagen ska skolan fortlöpande arbeta i fyra steg med att motverka diskriminering. Skolorna arbetar med olika främjande och förebyggande arbete utifrån den analys som görs av situationen på skolan och tidigare åtgärder och effekt er av dessa.

Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder Folkhögskolans rektor är den som ansvarar på plats på skolan. 9 dec 2014 Den 1 januari skärps diskrimineringslagen.
Västerås stad fastighetskontoret

Diskrimineringslagen skolan

En likabehandlingsplan är en plan för vad skolan ska göra då en elev blir utsatt för mobbning, diskriminering eller trakasserier. Alla skolor måste göra en likabehandlingsplan. Enligt diskrimineringslagen (6 §) måste skolan göra en plan för hur man ska se till att ingen utsätts för mobbning, diskriminering eller trakasserier i skolan. har också rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasserier eller kränkande behandling.

Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder Folkhögskolans rektor är den som ansvarar på plats på skolan.
Installera mobigo

Diskrimineringslagen skolan sparta lund address
mv östrand
erik t larsson
inventera lavar genom att räkna antalet lavtyper på träd
hanna vikström sd
nagelteknolog utbildning borås
pontara tarkovsky

Diskriminering · Lärarnas Riksförbund

Skolor och arbetsplatser är skyldiga att aktivt arbeta mot diskriminering och trakasserier. I förarbetena till diskrimineringslagen framgår att du som är arbetsgivare eller utbildningssamordnare inte måste inrätta särskilda omklädningsrum eller toaletter. Enligt diskrimineringslagen ska skolan arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.