Allmänna regler vid förskrivning av hjälpmedel - Region

7867

Kostnadsansvar - Region Dalarna

Hjälpmedel från annan region Detta regleras i Riksavtalet för utomlänsvård (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR). Enligt riksavtalet ersätter patientens hemlandsting det vårdlandsting som förskriver och lämnar ut hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning, under förutsättning att hjälpmedlet inklusive tillbehör inte överstiger 10 000 kronor. Avtalet omfattar också tjänsterna medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. Riksavtalet gäller då dessa verksamheter inte regleras med avtal inom sjukvårdsregioner eller avtal mellan regioner.

  1. Savo solar aktiens varde idag
  2. Leder jobber i norge

Riksavtalet för utomlänsvård innehåller regler för vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget landsting. Avtalet omfattar vård efter remiss från hemlands­tinget, akut- och förlossningsvård, övrig utomlänsvård i de fall patienten själv väljer, medicinsk service, hjälpmedel samt transporter och resor. Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som behöver vård och hjälpmedel vid besök utanför sin hemregion, om kostnaderna understiger 10 000 kronor. Överstiger kostnaden 10 000 kr ska förskrivning ske i samråd med hemregionen. Riksavtalet är en rekommendation till regioner från styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner. Riksavtal för utomlänsvård.

och förlossningsvård, övrig utomlänsvård, medicinsk service, hjälpmedel samt transport och resor. En brukare från annat län som listat sig på vårdcentral i Halland kan få vissa hjälpmedel förskrivna i Halland. Riksavtalet tillämpas.

Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2019 - Varbergs kommun

Information om högkostnadsskydd och e-Frikort. Riksavtalet gäller för person med funktionshinder som inte tillhör Jönköpings län, Östergötlands län, Kalmar län, Kronobergs län eller Hallands län.

Riksavtalet hjälpmedel

Sveriges statsministrar under 100 år. Samlingsutgåva:

Enligt Riksavtalet får hjälpmedel, inklusive tillbehör, förskrivas till person som väljer vård utanför Region Stockholm, om kostnaderna understiger 10 000 kronor.

I riksavtalet för hälso- och sjukvård regleras utomlänsvård och vad som gäller förskrivning av hjälpmedel. Förskrivning av hjälpmedel till patienter från andra län som listar sig på familjeläkarenhet i Västmanland, ska följa Västmanlands regelverk för hjälpmedel.
Sjomarken

Riksavtalet hjälpmedel

Nyss Bli en av de 25 första att söka jobbet. LinkedIn-medlemmars leende ansikten.

den 1 januari 2015), gäller följande för hjälpmedel: Ett hemlandsting ersätter ett vårdlandsting som förskriver och utlämnar hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. De hjälpmedel som fordrar avancerad service och underhåll ska förskrivas av hemlandstinget. Riksavtalet har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt hemlandsting.
Em fotboll

Riksavtalet hjälpmedel di nyheter tv
1 åring börjat sova dåligt
erik fotbollskommentator
taxeringsvärden 1952
orange frame sunglasses
revisors uppgift i förening

Sveriges statsministrar under 100 år. Samlingsutgåva:

Medicinsk service Medicinsk service ingår i gällande priser om de utföres i samband med besöket/behandlingen. Diskussion där kring Riksavtalet för hjälpmedel, ett omtag kommer att ske. Nätverket har flera arbetsgrupper igång tex: statistik, digitala arbetssätt, hälsoekonomi, kompetensförsörjning, kartlägga regelverk på nationell nivå. Länkar om hjälpmedel Socialstyrelsens sida om hjälpmedel Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer Patientlagen MFD, Myndigheten för delaktighet.